Bensin  
21,98
   
Diesel  
24,12
   
Avg.fri diesel  
20,48

Foreneset Marina ligger i tilknytning til offentlig kai på østsiden ved innløpet til Økstrafjorden som er et av de mest populære feriemål i Ryfylke både når det gjelder båtturister og hytter.

Marinaen er under oppgradering og utbygging. Sommeren 2005 ble det montert et topp moderne pumpeanlegg med tanking både til sjø og land. Pumpeanlegget er døgnåpent basert på kortautomat.
Samtidig ble eksisterende båtopptrekk, som fikk hard medfart i forbindelse med stormen vinteren før, reparert og oppgradert.

Nåværende trebrygger vil bli skiftet ut og erstattet med flytebrygger i betong påmontert utriggere i stål. Første betongseksjon på 30 x 3 m ble ankret opp i påsken og påmontert utriggere i juni 2006. Det er her 20 båtplasser til leie.
Eksisterende trebrygge vil inntil videre fungere som gjestebrygge.

Vi håper med en gradvis oppgradering og utviding av bryggeanlegget å kunne tilby en fullverdig marina med høy standard som et tilbud til fastboende, hytteeiere og båtfolk.