Bensin  
17,75
   
Diesel  
16,00
   
Avg.fri diesel  
12,25

Foreneset Marina har tilbud om leie av båtplass i nytt moderne bryggeanlegg bestående av flytebrygge i betong på 30 x 3 m påmontert utriggere i stål på 6 m. Det er her 20 plasser beregnet på båter inntil 20 fot.

Forespørsel vedrørende leie av båtplass rettes til:

e-mail: post@forenesetmarina.no

Arvid Kristensen mob. 95 29 11 77