Bensin  
15,61
   
Diesel  
13,56
   
Avg.fri diesel  
10,59

Drikkevann kan fylles fra egen krane med 25 m slange.
Vannet som leveres fra kommunalt vannverk er basert på grunnvann og holder høy kvalitet.
Brukere oppfordres til ikke å sløse med vannet.