Bensin  
16,62
   
Diesel  
14,97
   
Avg.fri diesel  
11,59

Drikkevann kan fylles fra egen krane med 25 m slange.
Vannet som leveres fra kommunalt vannverk er basert på grunnvann og holder høy kvalitet.
Brukere oppfordres til ikke å sløse med vannet.