Bensin  
16,98
   
Diesel  
15,44
   
Avg.fri diesel  
11,95

Drikkevann kan fylles fra egen krane med 25 m slange.
Vannet som leveres fra kommunalt vannverk er basert på grunnvann og holder høy kvalitet.
Brukere oppfordres til ikke å sløse med vannet.