Bensin  
24,75
   
Diesel  
23,55
   
Avg.fri diesel  
18,95Stavanger - Tau - Stavanger

Hjelmeland - Nesvik - Hjelmeland

Nedstrand - Jelsa - Nedstrand

Sand - Ropeid - Sand