Bensin  
19,86
   
Diesel  
18,60
   
Avg.fri diesel  
14,58Stavanger - Tau - Stavanger

Hjelmeland - Nesvik - Hjelmeland

Nedstrand - Jelsa - Nedstrand

Sand - Ropeid - Sand