Bensin  
21,98
   
Diesel  
24,12
   
Avg.fri diesel  
20,48

Båtturister er velkomne til gjestebryggen som har en samlet kailengde på 60 m.

Pris pr. natt kr. 50,-

Landstrøm kan tilkobles etter avtale.
Pris kr. 50,- pr. natt/døgn.

Betaling legges i postkasse på stedet.