Bensin  
16,98
   
Diesel  
15,44
   
Avg.fri diesel  
11,95

Suldal kommune har etablert renovasjonsordning for hytter og båtturister.
Avfall leveres i container som er plassert like ovenfor kaiområdet.
Avfall pakkes i bæreposer.
Det er ingen kildesortering.