Bensin  
21,98
   
Diesel  
24,12
   
Avg.fri diesel  
20,48

Suldal kommune har etablert renovasjonsordning for hytter og båtturister.
Avfall leveres i container som er plassert like ovenfor kaiområdet.
Avfall pakkes i bæreposer.
Det er ingen kildesortering.