Bensin  
19,86
   
Diesel  
18,60
   
Avg.fri diesel  
14,58

Suldal kommune har etablert renovasjonsordning for hytter og båtturister.
Avfall leveres i container som er plassert like ovenfor kaiområdet.
Avfall pakkes i bæreposer.
Det er ingen kildesortering.