Bensin  
15,61
   
Diesel  
13,56
   
Avg.fri diesel  
10,59

Suldal kommune har etablert renovasjonsordning for hytter og båtturister.
Avfall leveres i container som er plassert like ovenfor kaiområdet.
Avfall pakkes i bæreposer.
Det er ingen kildesortering.